Cookie beleid Faja Lobi KDS

De website van Faja Lobi KDS is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Club van 50      Jaargang 1, nummer 2  december 2017

 

Beste leden van de Club van 50,

Dit is de tweede nieuwsbrief van de Club van 50. De eerste was in april 2017.

 

Het jaar in vogelvlucht

Het eerste jaar van de vernieuwde Club van 50 is bijna ten einde.

Wij kijken terug op een mooi, leerrijk en vruchtbaar jaar. Ik heb in de Club leden vele ontmoet die de Club een zeer warm hart toedragen. Er zijn leden die al lange tijd de voetbalvereniging financieel ondersteunen. Dit zegt heel veel over hun betrokkenheid.

Maar ook met degenen die zich dit jaar hebben aangemeld zijn wij uitermate blij. Want hoe meer leden, hoe makkelijker wij de doelen van onze club kunnen verwezenlijken.

Er is in het eerste jaar veel tijd gaan zitten in het innen van de contributie. De secretaris heeft meerdere keren herinneringen moeten sturen. Dit was er de oorzaak van dat de namen op het donateurs-bord in de kantine lange tijd niet actueel kon worden gemaakt.

In het afgelopen jaar zijn de leden drie keer in de gelegenheid geweest de bestuursleden te ontmoeten en met hen van gedachten te wisselen. Er is hiervan niet veel gebruik gemaakt. Ik heb begrepen dat dit ook heeft gelegen aan de wijze van bekendmaking van deze ontmoetingen. We zullen in het komende jaar op een effectievere manier deze ontmoetingen onder jullie aandacht brengen. 

In de wandelgangen gaan stemmen op om meer te doen voor de leden. Als ik het goed begrijp doelt men op een activiteit speciaal bestemd voor de leden van de Club van 50. In de oprichtingsvergadering begin dit jaar is dit aan de orde geweest. Afgesproken is toen dat na elke ledenvergadering er voor de leden een ontmoeting zou plaatsvinden. Hiervoor zou aan elk lid (voor een versnapering) een bedrag van max. €10,00 worden besteed. Op 4 september (na de eerste ledenvergadering) zijn wij dan ook met barras en andere lekkernijen verrast.

In de volgende ledenvergadering zal dit punt weer op de agenda komen. Maar schroom niet om nu al met voorstellen te komen.

De eerste Algemene Ledenvergadering van 4 september

Trots ben ik op het verloop van deze eerste Algemene Ledenvergadering. Ik verwijs hierbij naar het verslag van de vergadering. Er waren vele kritische leden aanwezig. Een ieder kreeg de ruimte zijn/haar zegje te doen. Er werd zeer respectvol met elkaars mening omgegaan.

We hebben geruime tijd stil gestaan bij de schenkingen aan de voetbalvereniging: ons bestaansdoel.

Er was begrip dat niet op alle vragen van de leden antwoorden waren. Althans nog niet. Over verschillende zaken moet nog worden nagedacht.  Bijvoorbeeld : Wat moet de aard zijn van de schenking die wij doen? Moeten wij geld besteden aan zaken/goederen die tot de normale exploitatie van Faja Lobi behoren? Of doen wij alleen schenkingen wanneer het gaat om zaken met een bijzonder karakter? Dus zaken die, zonder de donatie van de Club, niet aangeschaft kunnen/zullen worden?

Hoe terecht deze vragen ook zijn denk ik dat wij dit niet dicht moeten regelen. Ik vrees dat er altijd een grijs gebied zal zijn. En omdat de leden beslissen, kan het niet anders dan dat er draagvlak zal zijn voor het uiteindelijk genomen besluit.

Waar we verder bij stil hebben gestaan is het vergroten van het ledenaantal. We hebben nog niet concreet afgesproken hoe dit moet worden aangepakt. In de bestuursvergadering van enkele weken geleden zijn enkele opties besproken die nog “handen en voeten” moeten krijgen.

Het zou fijn zijn als leden zich tot ons wensen met haalbare ideeen.

Intussen is de schenkings-overeenkomst getekend door de voorzitter van de Club en de penningmeester van de voetbalvereniging. In deze overeenkomst hebben wij bepaald dat bij een schenking op een of andere wijze zichtbaar is dat deze is gefinancierd door de Club van 50. 

Contributie 2018

Begin januari 2018 zal de secretaris jullie weer verzoeken de contributie voor 2018 te betalen. We hopen dat het innen hiervan vlotter zal verlopen dan in 2017.

Vertrek Els Wegdam

Tot mijn spijt moet ik jullie berichten dat Els Wegdam, onze plv. voorzitter, haar werkzaamheden voor de Club heeft neergelegd. Haar bekwaamheid en ijver mis ik enorm.

 Ik maak van deze gelegenheid gebruik een oproep te doen voor de vacature die is ontstaan. Wij zijn op zoek naar iemand die niet een vast pakket aan taken heeft maar zich bezig zal houden met algemene zaken. We denken wel aan iemand die een goede schrijfvaardigheid heeft. Ik verzoek jullie te kijken of er in je netwerk iemand is die een bijdrage wil leveren aan het mooie doel van de Club van 50.

 

Tot ziens,

Signe Sordam

Voorzitter Club van 50

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NIEUWSBRIEF Club van 50                       Jaargang 1, nummer 1     april 2017

 

Beste leden van de Club van 50, 

Dit is de eerste nieuwsbrief van de Club van 50. Zoals beloofd is het de bedoeling minimaal twee nieuwsbrieven per jaar uit te brengen.

De opstart van de Club 

Het bestuur en adviseurs hebben de afgelopen maanden vaak met elkaar overlegd om de administratieve zaken rond te krijgen. 

Op 27 januari jl. hebben we in een eerste ledenvergadering het bestuur en de kascommissie door jullie laten benoemen. Het bestuur en kascommissie zijn verheugd dat de toen aanwezige leden het vertrouwen in het voorgesteld bestuur en kascommissie hebben uitgesproken. 

Hierna heb ik met de plv.voorzitter bij de notaris de Statuten van de vereniging aan de wettelijke vereisten laten toetsen. De Statuten zijn op 7 maart jl bij Notaris Koch en Compaijen in een notariële akte vastgelegd en is de akte bij de Kamer van Koophandel ingeschreven.

Contributie

Kort geleden zijn de verzoeken om de contributie voor 2017 te betalen naar jullie verstuurd.

Voor vragen hierover kunnen jullie mailen naar: [email protected].

In de volgende Algemene Ledenvergadering gaan we bespreken wat we met de betaalde contributies aan Faja Lobi/KDS zouden kunnen geven

Als je ideeën hebt waarmee we een nuttige bijdrage aan de voetbalclub kunnen leveren, kun je daarover mailen.

Website

Wij willen jullie op de hoogte brengen en houden van alles wat er in en rond onze vereniging plaats vindt. Daarom is er een website gemaakt voor de Club van 50. Onze website maakt onderdeel uit van die van de voetbalverening. Ga hiervoor naar www.fajalobikds.nl en daarna naar “Club van 50”. Op de website van de Club vind je alle informatie, zoals de Statuten, de namen van de bestuursleden, onze activiteiten, verslagen van de vergaderingen enz.

Facebook

Wij zullen jullie te zijner tijd vragen om vrienden te worden op Facebook. Zo worden jullie op de hoogte gehouden van de actualiteiten. En natuurlijk ook van de festiviteiten van de voetbalvereniging, zoals: het damestoernooi, het Erwin Sparendamtoernooi, de familiedag enz.

Suggesties en ideeën

Wij zijn blij met jullie suggesties en ideeën. Schrijf deze naar [email protected].

Bijvoorbeeld als je ideeën hebt hoe en waarmee we de voetbalvereniging kunnen ondersteunen. Alle voorstellen zullen aan de leden worden voorgelegd.

 Ledenwerving

Enkele leden hebben na de oprichtingsvergadering aangegeven mee te willen denken over ledenwerving en sponsoring. Graag verzoek ik die leden (en zij die zich hierbij willen aansluiten) zich op te geven door te mailen naar [email protected]

 Ontmoeting

Het bestuur heeft gemeend de leden gelegenheid te geven elkaar op een ongedwongen manier te ontmoeten. Het zou kunnen zijn dat je ergens over wilt sparren met een ander lid of iemand van het bestuur,  of (leuke) voorstellen en/of ideeën hebt, die je liever mondeling wilt doorgeven. Grijp dan je kans. Een of meerdere bestuursleden staan dan op die momenten voor je klaar.

Ontmoetingsdata 2017:

Zaterdag 27 mei van 17.00 uur tot 20.00 uur

Zaterdag 30 september  17.00 uur tot 20.00 uur

Zaterdag 2 december      17.00 uur tot 20.00 uur

(met de lekkere hapjes bij Fajalobi lijkt bovenstaande ontmoeting geen strafJ)

Tot slot

Ik verheug me op een fijne, creatieve samenwerking met jullie. Als we ons doel “het met geldelijke middelen faciliteren van de voetbalvereniging” voor ogen houden, moet dat zeker lukken.

Tot ziens,

Signe Sordam,

Voorzitter Club van 50 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!